fredag, april 29, 2016

Remissvar från Arbetsförmedlingen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Arbetsförmedlingens remissvar.

Arbetsförmedlingen ser en stor risk till att utbildade personer inte kommer validera sina utbildningar eller kompletterar sina studier, utan tar ett okvalificerat arbete för att kunna få permanenta uppehållstillstånd. Detta gör då att de som har låg eller ingen utbildning har svårt att få arbete inom yrken där kraven på utbildning innan varit låga.

De lyfter även att det är fler män än kvinnor som får arbete inom etableringsuppdraget, detta gäller både subventionerade och osubventionerade anställningar (subventionerade anställningar betyder att Arbetsförmedlingen står för en del av lönen som betalas ut från en arbetsplats).

Arbetsförmedlingen vill påpeka att detta missgynnar kvinnors möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Det är även fler kvinnor utan gymnasiekompetens, väntetider inom barnomsorg och skola som är andra faktorer som försämrar kvinnors möjlighet att få ett fast arbete innan uppehållstillståndet löpt ut.


#Blogg100
54/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

torsdag, april 28, 2016

Remissvar från UNICEF Sverige

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av UNICEF Sverige remissvar.

UNICEF avstyrker innehållet i lagrådsremissen vad gäller förslagen på tidsbegränsade uppehållstillstånd för barnfamiljer och ensamkommande barn, begränsningar för barn att återförenas med sin familj samt att uppehållstillstånd inte ska ges på grund av särskilt ömmande omständigheter. Förslagen är inte förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas.

Det är av särskild betydelse i detta sammanhang att förtydliga att barnkonventionen är en del av Sveriges internationella åtaganden och är juridiskt bindande för Sverige. Barnkonventionens bestämmelser gäller för samtliga barn som befinner sig i Sverige inklusive asylsökande, flyktingar, migranter- nationalitet eller uppehållstillstånd.

#Blogg100
53/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

onsdag, april 27, 2016

Remissvar från Läkare i världen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Läkare i världens remissvar.

Lagförslaget saknar helt barnkonsekvensanalys i enlighet med barnkonventionen och FN:s kommitté för barns rättigheter.

Läkare i världen avstyrker lagförslaget i sin helhet och i synnerhet de delförslag som innebär ej varaktigt skydd, de särskilt ömmande fall som ej kommer ha möjlighet att få skydd, inskränkningar av skyndsam familjeåterförening och andra hinder för human integration

Lagförslaget strider även emot Sveriges åtaganden vad gäller Barnkonventionen, Kvinnokonventionen, Konventionen för om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt konventionerna om Ekonomiska Sociala, Kulturella rättigheter och Europastadgan.

Inget presenteras som kan motivera de positiva konsekvenser som regeringen anser att lagändringen kommer föra med sig.

Förslaget riskerar människors hälsa på många nivåer; begränsad sjukvård genom juridisk status, ökad ohälsa pga osäkerhet, oro för nära anhöriga samt ökad risk för posttraumatiska funktionsnedsättningar till följd av upprepad traumatisering.


#Blogg100
52/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

tisdag, april 26, 2016

Remissvar från Försäkringskassen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Försäkringskassans remissvar.

Försäkringskassan anser att lagförslaget kommer innebära ökade kostnader och belastning för dem. Som exempel nämner de tidskrävande bosättningsbedömning, bevakning av tillfälliga uppehållstillstånd och koordinering med Migrationsverket kring ersättning.

Det handlar om ökad handläggning på grund av fler ärenden och mer tidskrävande hantering i samband med bosättningsbedömningen, att kontrollera om motsvarande ersättning i enlighet med LMA har betalats ut och bevakning av tillfälliga uppehållstillstånd.


#Blogg100
51/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

måndag, april 25, 2016

Det kan gå otäckt fort

Välkommen till BrandBloggen

Det brann i grannhuset igår.

Vid lunchtid igår blev det ett himla liv på gatan. Hörde hur en massa utryckningsfordon kom körandes och stannade utanför. Jag gick ut på balkongen och såg flera brandbilar, ambulanser och polisbilar, Dessutom började jag känna en brandlukt och såg hur det snudd på vällde fram rök över taket på huset.

Kan lugnt säga att jag blev aningens nervös.

Såg att de inte gick in i vårt trapphus men undrade så klart vart det var det brann. Efter en stund gick jag in i köket och såg då att det brann på en balkong i huset på andra sidan innergården. Balkongen det brunnit på var helt förstörd och det var även balkongen ovanför den.

En person blev förd till sjukhus men tack och lov verkar det ha gått bra. Vad som orsakade branden vet vi inte än men vad det än var är det sanslöst hur fort det går när det väl börjar brinna. Jag menar, jag hade inte känt någon röklukt innan jag gick ut på balkongen och då delar jag ändå innergård med huset det brann i.

Jo, visst tog jag några bilder där från tryggheten i mitt kök men det känns som ett intrång att lägga upp dem här i bloggen när det inte var hos mig förödelsen blev.

#Blogg100
50/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

söndag, april 24, 2016

Remissvar från Barnombudsmannen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Barnombudsmannens remissvar.

Lagförslaget är "barnfientligt". Varnar för att effekten i Europa kommer bidra till att det blir ännu sämre för barn på flykt.

Barnombudsmannen har kommenterat förslaget utifrån konventioner om barns rättigheter. De anser att förslaget är barnfientligt och varnar för dominoeffekten i Europa som kommer bidra till bestämmelser som gör det ännu sämre för barn på flykt.
Retoriken som används i lagrådsremissen är onödig och bidrar till onödig oro. T ex “Den allmänna ordningen och säkerheten hotas inte av att Sverige och andra länder erbjuder barn på flykt skydd eller möjlighet till familjeåterförening.”

#Blogg100
49/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

lördag, april 23, 2016

Melodikrysset vecka 16 2016

Välkommen till KryssBloggen

God morgon löjlisar och ni andra som kikar in här under lördagarna! Idag kan vi få in både Py och Bäckman i krysset, vet inte hur det är med er men jag håller i alla fall alla tummar jag har.

Det är verkligen vackert i Rättvik, ska dit igen i sommar. Det blir tredje sommaren i rad jag åker dit.

Han är ju lite av en favorit hos Eldemannen har jag förstått, Alf Robertson , här med I mina skor.

Den är fin den, Olle Adolphsons Nu är det gott att leva.

Hade ingen aning om att Nat King Cole sjungit in en tysk version av Love. En lär så länge en lever.

Trodde att Eldemannen hade slutat med de där dubbelfrågorna som inte är några dubbelfrågor men icke. Först fick vi höra Salem al Fakir och Josephine Bornebusch sjunga I'm so happy som är signaturmelodin till Solsidan. Sedan blev det Jan Johanssons Berg–Kirstis polska, signaturmelodin till Hem till byn.

Huvudstaden, eller huvudorten om en så vill, på Hawaii heter Honolulu. Så fick vi oss lite Elvis i alla fall, även om Blue Hawaii i dragspeltsppning lämnade en del att önska.

Någonting att äta, någonting att dricka, en låt jag förknippar med Sune Mangs och Söderkåkar.

Alldeles rätt gissat av Martin, vi skriver in Rihanna på vågrätt ett då Eldemannen spelade Close to you. Kan för övrigt rekommendera filmen Home där hon gör en av rösterna.

Du ska en dag i morgon
som ren och öppen står
med blanka ark och nya kritor till


Det där blev en riktigt HippHippMelodikryssare. O sole mio, då blir det Italien och maträtten är nog pizza, för pizzan anses väl komma från Napoli?

Pinocchios tillverkare heter Geppetto.

Mer Elvis, för det var väl In the ghetto som spelades? DÅ skriver vi in getto på lodrätt fyra.

Du kommer med sol med Rolandz.

Det var det det. Krysset löst och inklickat. Tack alla som var med denna lördag. Ta hand om er så sörs vi igen nästa lördag.

Snabbgenomgången
V11 Alf
L 1 Robertson
V13 Nu
V14 gott
L10 Nat
V 9 Solsidan
V 5 Byn
L 2 Honolulu
L 3 Någonting
V 1 Rihanna
L12 Få
L 7 Pizza
V 6 Geppetto
L 4 Getto
V 8 Rolandz

#Blogg100
48/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

fredag, april 22, 2016

Remissvar från Svenska kyrkan

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Svenska kyrkans remissvar.

Svenska kyrkan är kritiska till förslagen i sin helhet för att “mänskliga rättigheter urholkas”. De anser att det finns effektivare metoder att påverka andra EU-länder att ta större ansvar för flyktingar än lagförslaget. De tycker att förslagen strider mot FNs barnkonvention och befarar att barn kommer drabbas “särskilt hårt”.

De efterfrågar en konsekvensanalys över vad förslagen innebär för kvinnor, flickor och pojkar. Svenska kyrkan ställer sig kritiska till att avskaffa “övriga skyddsbehövande” då få beviljas uppehållstillstånd på denna grund och det kommer drabba en redan utsatt grupp samt påverkar mottagningssystemet i Sverige väldigt lite. De är också kritiska till avskaffandet av”särskilt ömmande omständigheter” då de tror att det “slår särskilt hårt mot ensamkommande barn”.


Remissvar från UNHCR

#Blogg100
47/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Månadens språk

Välkommen till SpråkBloggen

För några månader sedan såg jag en post på facebook där en lärare berättade om språkprojektet Månadens språk som de arbetar med på hennes skola. Varje månad presenterar de ord, fraser och bilder på ett nytt språk i klassrum, korridorer och hos rektorn. Hon skrev också att eleverna reagerat positivt på arbetet och att de som kunnat månadens språk bland annat känt sig bekräftade och stolta.

Jag blev väldigt inspirerad av att läsa om Månadens språk så jag bestämde mig för att arbeta med det på min skola. Sagt och gjort. Först tog jag redan på att hos oss på 4-6 talas 26 olika språk. Helt otroligt vilken rikedom!

För att göra det enkelt för mig och presentera arbetet med månadens språk började jag med att presentera svenska. Det blev några hälsningsfraser, information om hur många som talar svenska och vart i världen vi finns samt bilder på Astrid Lindgren och en midsommarstång.

Aprils språk är kurdiska (sorani) och två elever som talar det har hjälpt mig, resultatet ser ni här nedanför.

Det allra allra roligaste med det här arbetet är att se hur de två elever som hjälpte mig växte under arbetet. Att de var experter och fick lära mig var stort för dem, att jobba på raster och komma tidigare på morgonen var inga problem.

Orden och fraserna kommer vara samma för varje språk vi presenterar. Eleverna bestämmer vilka bilder som ska vara med. Nu när affischen sitter uppe i korridoren har andra elever som talar sorani stoppat mig, pekat på affischen och sagt, Det där är ju MITT språk! med ett stort leende över läpparna.

I maj ska vi presentera romani. I dag ska jag träffa de romanitalande eleverna som vill hjälpa till men redan igår stoppade några av dem mig i korridoren och sa att de tänker komma. En av dem skulle dessutom tala med några elever i en annan årskurs så att de också kommer.

Igår berättade dessutom två elever en sak för mig som kanske kan vara en effekt av arbetet med månadens språk. De tänker börja på hemspråksundervisning. Som jag har pratat med dem om hur viktigt det är att kunna sitt hemspråk. Nu har de sett att hemspråket faktiskt betyder något och ska börja. Vilken lycka!


#Blogg100
47/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

torsdag, april 21, 2016

Remissvar från UNHCR

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Jag kommer lägga upp deras sammanfattningar här i bloggen, en till två gånger om dagen. Spoilervarning, alla är kritiska till förslaget.

UNHCR oroar sig/misstänker att regeringens lagförslag kommer ge motsatt effekt gentemot vad regeringen vill, det vill säga att andra länder kommer följa Sveriges restriktivare flyktingpolitik istället för att ta större ansvar. De ber istället Sverige att följa en väg av human flyktingpolitik och stå upp för mänskliga rättigheter då de tror att det kommer vara mer effektivt i fördelandet av flyktingar.

Att inte få återförenas med sin familj säger UNHCR går emot internationella- samt EU-lagar som Sverige har bundit upp sig på. De säger även att konsekvenserna av att inte få återförenas med sin familj skulle leda till att det blir extremt svårt att återhämta sig efter trauman och svårt att integrera sig på grund av den psykiska ohälsan det skulle framkalla


#Blogg100
46/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

onsdag, april 20, 2016

Gott nytt år!

Välkommen till NyårsBloggen


Första gången jag hörde talas om yezidierna var för några år sedan då jag fick två elever som är yezidier. De flesta i Sverige hade nog ingen aning om att gruppen fanns innan sommaren 2014 då IS intog Sinjar och avrättade upp till 5000 yezidier och tvingade runt 80 000 av dem på flykt.

Idag firar yezidierna nyår, även kallad Röd onsdag (Çarşema Sor). De firar att ängeln Tausi Malek kom till jorden för första gången. Nu börjar allt om, naturen får liv igen. I Lalish i norra Irak ligger yezidiernas heliga tempel. Där tänds bål för att hälsa Tausi Malek välkommen.


#Blogg100
45/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak