lördag, april 30, 2016

Remissvar från TCO

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av TCOs remissvar.

TCO anser att det finns flera allvarliga brister med lagrådsremissen då den inte ger möjligheten för nyanlända att genomföra de etableringsinsatser som finns som skulle göra det möjligt att få ett arbete i nivå med dennes utbildning och erfarenhet.

Förslaget är utformat på ett sätt som bland annat kan leda till en försämrad etablering av personer med utbildning och erfarenhet inom bristyrken. De kan komma att avstå från validering och kompletterande utbildningar som skulle kunna leda till ett arbete i linje med sin utbildning och erfarenhet. Det är TCO:s absoluta uppfattning att bestämmelser bör införas som motverkar detta.

TCO avstyrker skärpningarna i rätten till familjeåterförening, med hänvisning till dess befarade negativa påverkan på etableringen. De anser även att alternativt skyddsbehövande bör ha samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
55/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Melodikrysset vecka 17 2016

Välkommen till KryssBloggen

God morgon löjlisar och olöjlisar! Jag hoppas ni haft det bra i veckan, trots att det snöa i både norr och söder. Här i Norrköping har vi klarat oss från snö än så länge även om det haglade igår.

Trekanten, den ligger mellan Kalmar och Nybro om jag inte missminner mig.

Det var en Charleston vi fick höra.

Det var Anne-Lie Rydé som sjöng sin version av Sånt är livet på albumet Stulna kyssar som bara innehöll en massa covers. Anita Lindblom var det som gjorde låten känd i Sverige.

Hm, Michael Jackson har ju gjort en låt som heter Liberian girl så vi får väl skriva in Libera på lodrätt tre, men vad det första vi fick höra var vet jag faktiskt inte.
----
Aha, det var Liberias nationalhymn, där ser en.
----

Maskeradbalen av H. Å. Gäfvert och Lennart Hellsing, och en av hans mest kända figurer heter Krakel Spektakel.

Melodin utspelar sig på Ven och hon i visan heter Ellen.
----
Det var Flickan från Backafall som spelades.
----

Lite Chuck Berry och Roll over Beethoven är ju inte fel så här på förmiddagen.

Nej, jag förstår fortfarande inte grejen med Frans och If I were sorry. Den är ju inte dålig men så himla bra är den inte heller. Nästa gång den är aktuell är när ESC-finalen avgörs i Stockholm 14 maj.

Åh, en sån där melodi som jag kan nynna med i men inte kommer ihåg orden på.
----
Ja just, den heter ju Två små fåglar på en gren.
----

Rätt geografiska plats i originalet är Flen.

1987 tävlade Lena (då fortfarande) Philipsson i Melodifestivalen med Dansa i neon.

Coldplay är ju rätt bra men Adventure of a lifetime är inte bland de bästa de gjort.

Då var dagens kryss både löst och inklickat. Tack för idag alla som var med och löste. Nu ska det firas både valborg och internationella brädspelsdagen. Ta hand om er ute bland brasorna så sörs vi igen nästa lördag.

Snabbgenomgången
V 1 Charleston
L 2 Anne-Lie
V10 Anita
V 6 Lindblom
L 3 Liberia
V 9 Krakel
L12 Ven
L 7 Ellen
V11 Over
L 4 Stockholm
V 8 På
V 7 En
V13 Flen
L 5 Neon
L 1 Coldplay


#Blogg100
55/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

fredag, april 29, 2016

Min kompis Adele

Välkommen till KompisBloggen

Om lite minder än en timma står Adele på scenen på Tele2 Arena och jag är inte där. Jag fick inte tag på några biljetter. Funderade ett tag på att köpa biljetter till platsen där rörelsehindrade brukar sitta men det gick inte, för jag hade ingen att ledsaga. I ett svagt ögonblick övervägde jag faktiskt att köpa två biljetter dit ändå, åka dit själv och hävda att den jag skulle ledsaga fick huvudvärk men ville att jag skulle gå ändå. Gjorde dock inte så.

Inte ens när det släpptes extra biljetter fick jag tag i några för ingen från arrangören ringde och sa något. Så himla fräckt.

Varför har det då varit så viktigt för mig att gå på konserten ikväll? Jo, du förstår, jag har en plan...

Adele och jag ska bli kompisar. Hon verkar vara en genuint härlig person, rolig, varm, fräck, lite gränslös. Jag gillart.

Jag menar. Det var Adele som fick mig att se Skavlan för första gången på många många år när hon var med i slutet av förra året. Nej, jag såg inte hela programmet för jag har aningens svårt dör knugligheter men delen med hennes intervju och sång såg jag absolut. Nej, jag blev inte besviken och efter att ha sett Adele åka carpool karaoke med James Corden var jag helt såld.

Vad var då min plan för att Adele och jag ska bli kompisar? Den var lika enkel som den var genial, de är så säkert. Tanken var att jag skulle gå på konserten, ta mig längst fram, hon skulle känna min energi, ta upp mig på scenen och sedan skulle vi vara BFFs forever an ever (fyi, BFF betyder best friends forever) (fyi, fyi betyderfor your information).

KLART SOM KORVSPAD

Men jag fick ju inte tag på några biljetter och när den här turnén är över tänker ju Adele ta en paus i fem år för att vara med sitt barn!

Nåja, om en väntar på något gott är det ju bara härligt, som det heter. Så jag får väl vässa bokningsfingret och vänta till nästa gång hon kommer hit och då, då kommer det att hända grejer!

Några klipp med Adele som visar varför hon och jag borde bli kompisar.
Adele hos Skavlan (även bildkälla)
Adele åker carpool karakoke med James Corden
När Adele var Jenny
Adele hos Ellen


#Blogg100
54/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Remissvar från Arbetsförmedlingen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Arbetsförmedlingens remissvar.

Arbetsförmedlingen ser en stor risk till att utbildade personer inte kommer validera sina utbildningar eller kompletterar sina studier, utan tar ett okvalificerat arbete för att kunna få permanenta uppehållstillstånd. Detta gör då att de som har låg eller ingen utbildning har svårt att få arbete inom yrken där kraven på utbildning innan varit låga.

De lyfter även att det är fler män än kvinnor som får arbete inom etableringsuppdraget, detta gäller både subventionerade och osubventionerade anställningar (subventionerade anställningar betyder att Arbetsförmedlingen står för en del av lönen som betalas ut från en arbetsplats).

Arbetsförmedlingen vill påpeka att detta missgynnar kvinnors möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Det är även fler kvinnor utan gymnasiekompetens, väntetider inom barnomsorg och skola som är andra faktorer som försämrar kvinnors möjlighet att få ett fast arbete innan uppehållstillståndet löpt ut.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
54/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

torsdag, april 28, 2016

Remissvar från UNICEF Sverige

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av UNICEF Sverige remissvar.

UNICEF avstyrker innehållet i lagrådsremissen vad gäller förslagen på tidsbegränsade uppehållstillstånd för barnfamiljer och ensamkommande barn, begränsningar för barn att återförenas med sin familj samt att uppehållstillstånd inte ska ges på grund av särskilt ömmande omständigheter. Förslagen är inte förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas.

Det är av särskild betydelse i detta sammanhang att förtydliga att barnkonventionen är en del av Sveriges internationella åtaganden och är juridiskt bindande för Sverige. Barnkonventionens bestämmelser gäller för samtliga barn som befinner sig i Sverige inklusive asylsökande, flyktingar, migranter- nationalitet eller uppehållstillstånd.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
53/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

onsdag, april 27, 2016

Remissvar från Läkare i världen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Läkare i världens remissvar.

Lagförslaget saknar helt barnkonsekvensanalys i enlighet med barnkonventionen och FN:s kommitté för barns rättigheter.

Läkare i världen avstyrker lagförslaget i sin helhet och i synnerhet de delförslag som innebär ej varaktigt skydd, de särskilt ömmande fall som ej kommer ha möjlighet att få skydd, inskränkningar av skyndsam familjeåterförening och andra hinder för human integration

Lagförslaget strider även emot Sveriges åtaganden vad gäller Barnkonventionen, Kvinnokonventionen, Konventionen för om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt konventionerna om Ekonomiska Sociala, Kulturella rättigheter och Europastadgan.

Inget presenteras som kan motivera de positiva konsekvenser som regeringen anser att lagändringen kommer föra med sig.

Förslaget riskerar människors hälsa på många nivåer; begränsad sjukvård genom juridisk status, ökad ohälsa pga osäkerhet, oro för nära anhöriga samt ökad risk för posttraumatiska funktionsnedsättningar till följd av upprepad traumatisering.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
52/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

tisdag, april 26, 2016

Remissvar från Försäkringskassen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Försäkringskassans remissvar.

Försäkringskassan anser att lagförslaget kommer innebära ökade kostnader och belastning för dem. Som exempel nämner de tidskrävande bosättningsbedömning, bevakning av tillfälliga uppehållstillstånd och koordinering med Migrationsverket kring ersättning.

Det handlar om ökad handläggning på grund av fler ärenden och mer tidskrävande hantering i samband med bosättningsbedömningen, att kontrollera om motsvarande ersättning i enlighet med LMA har betalats ut och bevakning av tillfälliga uppehållstillstånd.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
51/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

måndag, april 25, 2016

Det kan gå otäckt fort

Välkommen till BrandBloggen

Det brann i grannhuset igår.

Vid lunchtid igår blev det ett himla liv på gatan. Hörde hur en massa utryckningsfordon kom körandes och stannade utanför. Jag gick ut på balkongen och såg flera brandbilar, ambulanser och polisbilar, Dessutom började jag känna en brandlukt och såg hur det snudd på vällde fram rök över taket på huset.

Kan lugnt säga att jag blev aningens nervös.

Såg att de inte gick in i vårt trapphus men undrade så klart vart det var det brann. Efter en stund gick jag in i köket och såg då att det brann på en balkong i huset på andra sidan innergården. Balkongen det brunnit på var helt förstörd och det var även balkongen ovanför den.

En person blev förd till sjukhus men tack och lov verkar det ha gått bra. Vad som orsakade branden vet vi inte än men vad det än var är det sanslöst hur fort det går när det väl börjar brinna. Jag menar, jag hade inte känt någon röklukt innan jag gick ut på balkongen och då delar jag ändå innergård med huset det brann i.

Jo, visst tog jag några bilder där från tryggheten i mitt kök men det känns som ett intrång att lägga upp dem här i bloggen när det inte var hos mig förödelsen blev.

#Blogg100
50/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

söndag, april 24, 2016

Remissvar från Barnombudsmannen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Barnombudsmannens remissvar.

Lagförslaget är "barnfientligt". Varnar för att effekten i Europa kommer bidra till att det blir ännu sämre för barn på flykt.

Barnombudsmannen har kommenterat förslaget utifrån konventioner om barns rättigheter. De anser att förslaget är barnfientligt och varnar för dominoeffekten i Europa som kommer bidra till bestämmelser som gör det ännu sämre för barn på flykt.
Retoriken som används i lagrådsremissen är onödig och bidrar till onödig oro. T ex “Den allmänna ordningen och säkerheten hotas inte av att Sverige och andra länder erbjuder barn på flykt skydd eller möjlighet till familjeåterförening.”

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL

#Blogg100
49/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

lördag, april 23, 2016

Melodikrysset vecka 16 2016

Välkommen till KryssBloggen

God morgon löjlisar och ni andra som kikar in här under lördagarna! Idag kan vi få in både Py och Bäckman i krysset, vet inte hur det är med er men jag håller i alla fall alla tummar jag har.

Det är verkligen vackert i Rättvik, ska dit igen i sommar. Det blir tredje sommaren i rad jag åker dit.

Han är ju lite av en favorit hos Eldemannen har jag förstått, Alf Robertson , här med I mina skor.

Den är fin den, Olle Adolphsons Nu är det gott att leva.

Hade ingen aning om att Nat King Cole sjungit in en tysk version av Love. En lär så länge en lever.

Trodde att Eldemannen hade slutat med de där dubbelfrågorna som inte är några dubbelfrågor men icke. Först fick vi höra Salem al Fakir och Josephine Bornebusch sjunga I'm so happy som är signaturmelodin till Solsidan. Sedan blev det Jan Johanssons Berg–Kirstis polska, signaturmelodin till Hem till byn.

Huvudstaden, eller huvudorten om en så vill, på Hawaii heter Honolulu. Så fick vi oss lite Elvis i alla fall, även om Blue Hawaii i dragspeltsppning lämnade en del att önska.

Någonting att äta, någonting att dricka, en låt jag förknippar med Sune Mangs och Söderkåkar.

Alldeles rätt gissat av Martin, vi skriver in Rihanna på vågrätt ett då Eldemannen spelade Close to you. Kan för övrigt rekommendera filmen Home där hon gör en av rösterna.

Du ska en dag i morgon
som ren och öppen står
med blanka ark och nya kritor till


Det där blev en riktigt HippHippMelodikryssare. O sole mio, då blir det Italien och maträtten är nog pizza, för pizzan anses väl komma från Napoli?

Pinocchios tillverkare heter Geppetto.

Mer Elvis, för det var väl In the ghetto som spelades? DÅ skriver vi in getto på lodrätt fyra.

Du kommer med sol med Rolandz.

Det var det det. Krysset löst och inklickat. Tack alla som var med denna lördag. Ta hand om er så sörs vi igen nästa lördag.

Snabbgenomgången
V11 Alf
L 1 Robertson
V13 Nu
V14 gott
L10 Nat
V 9 Solsidan
V 5 Byn
L 2 Honolulu
L 3 Någonting
V 1 Rihanna
L12 Få
L 7 Pizza
V 6 Geppetto
L 4 Getto
V 8 Rolandz

#Blogg100
48/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

fredag, april 22, 2016

Remissvar från Svenska kyrkan

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Svenska kyrkans remissvar.

Svenska kyrkan är kritiska till förslagen i sin helhet för att “mänskliga rättigheter urholkas”. De anser att det finns effektivare metoder att påverka andra EU-länder att ta större ansvar för flyktingar än lagförslaget. De tycker att förslagen strider mot FNs barnkonvention och befarar att barn kommer drabbas “särskilt hårt”.

De efterfrågar en konsekvensanalys över vad förslagen innebär för kvinnor, flickor och pojkar. Svenska kyrkan ställer sig kritiska till att avskaffa “övriga skyddsbehövande” då få beviljas uppehållstillstånd på denna grund och det kommer drabba en redan utsatt grupp samt påverkar mottagningssystemet i Sverige väldigt lite. De är också kritiska till avskaffandet av”särskilt ömmande omständigheter” då de tror att det “slår särskilt hårt mot ensamkommande barn”.


Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL

#Blogg100
47/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Månadens språk

Välkommen till SpråkBloggen

För några månader sedan såg jag en post på facebook där en lärare berättade om språkprojektet Månadens språk som de arbetar med på hennes skola. Varje månad presenterar de ord, fraser och bilder på ett nytt språk i klassrum, korridorer och hos rektorn. Hon skrev också att eleverna reagerat positivt på arbetet och att de som kunnat månadens språk bland annat känt sig bekräftade och stolta.

Jag blev väldigt inspirerad av att läsa om Månadens språk så jag bestämde mig för att arbeta med det på min skola. Sagt och gjort. Först tog jag redan på att hos oss på 4-6 talas 26 olika språk. Helt otroligt vilken rikedom!

För att göra det enkelt för mig och presentera arbetet med månadens språk började jag med att presentera svenska. Det blev några hälsningsfraser, information om hur många som talar svenska och vart i världen vi finns samt bilder på Astrid Lindgren och en midsommarstång.

Aprils språk är kurdiska (sorani) och två elever som talar det har hjälpt mig, resultatet ser ni här nedanför.

Det allra allra roligaste med det här arbetet är att se hur de två elever som hjälpte mig växte under arbetet. Att de var experter och fick lära mig var stort för dem, att jobba på raster och komma tidigare på morgonen var inga problem.

Orden och fraserna kommer vara samma för varje språk vi presenterar. Eleverna bestämmer vilka bilder som ska vara med. Nu när affischen sitter uppe i korridoren har andra elever som talar sorani stoppat mig, pekat på affischen och sagt, Det där är ju MITT språk! med ett stort leende över läpparna.

I maj ska vi presentera romani. I dag ska jag träffa de romanitalande eleverna som vill hjälpa till men redan igår stoppade några av dem mig i korridoren och sa att de tänker komma. En av dem skulle dessutom tala med några elever i en annan årskurs så att de också kommer.

Igår berättade dessutom två elever en sak för mig som kanske kan vara en effekt av arbetet med månadens språk. De tänker börja på hemspråksundervisning. Som jag har pratat med dem om hur viktigt det är att kunna sitt hemspråk. Nu har de sett att hemspråket faktiskt betyder något och ska börja. Vilken lycka!


#Blogg100
47/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

torsdag, april 21, 2016

Remissvar från UNHCR

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Jag kommer lägga upp deras sammanfattningar här i bloggen, en till två gånger om dagen. Spoilervarning, alla är kritiska till förslaget.

UNHCR oroar sig/misstänker att regeringens lagförslag kommer ge motsatt effekt gentemot vad regeringen vill, det vill säga att andra länder kommer följa Sveriges restriktivare flyktingpolitik istället för att ta större ansvar. De ber istället Sverige att följa en väg av human flyktingpolitik och stå upp för mänskliga rättigheter då de tror att det kommer vara mer effektivt i fördelandet av flyktingar.

Att inte få återförenas med sin familj säger UNHCR går emot internationella- samt EU-lagar som Sverige har bundit upp sig på. De säger även att konsekvenserna av att inte få återförenas med sin familj skulle leda till att det blir extremt svårt att återhämta sig efter trauman och svårt att integrera sig på grund av den psykiska ohälsan det skulle framkalla

Läs även de andra ramissvaren
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL

#Blogg100
46/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

onsdag, april 20, 2016

Gott nytt år!

Välkommen till NyårsBloggen


Första gången jag hörde talas om yezidierna var för några år sedan då jag fick två elever som är yezidier. De flesta i Sverige hade nog ingen aning om att gruppen fanns innan sommaren 2014 då IS intog Sinjar och avrättade upp till 5000 yezidier och tvingade runt 80 000 av dem på flykt.

Idag firar yezidierna nyår, även kallad Röd onsdag (Çarşema Sor). De firar att ängeln Tausi Malek kom till jorden för första gången. Nu börjar allt om, naturen får liv igen. I Lalish i norra Irak ligger yezidiernas heliga tempel. Där tänds bål för att hälsa Tausi Malek välkommen.


#Blogg100
45/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

tisdag, april 19, 2016

Röd och lurvig

Välkommen till BlomBloggen

När jag kom hem från jobbet idag hade kaktusen slagit ut!

En väldigt lurvig och vackert vinröd blomma blev det av den där gröna ballongen som jag skrev om igår. Idag har den öppnat sig och kronbladen har vikt sig bakåt.

Den är ju vacker må jag säga med allt sitt hår. Flera namn har den också, asblomma (gissa varför) och ordensstjärna är några av dem. Det där med asblomma lät ju lite läskigt men tack och lov luktar den inte så starkt att det känns i rummet. Om så varit fallet hade jag nog fått klippa bort blomman och det hade ju varit tråkigt.

Jag kan förstå att en tänker att blomman ska vara köttätare, den ser ut att vilja mumsa på i alla fall små blomflugor.


#Blogg100
44/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

måndag, april 18, 2016

Blommande blomma

Välkommen till BlomBloggen

Jag har en blomma, tror att det är en fingerkaktus men får ingen riktigt bra träff när jag googlar det namnet.

Nu har den fått för sig att blomma, det är som värsta bollen som ligger nedanför krukan. Frågan är bara hur det här gick till. Det är många år sedan jag planterade om kaktusen, hade tänkt ta tag i det här om dagen men såg blomman. Gissar att det är bättre att låta den blomma ut först.

Men varför får den för sig att blomma nu?


#Blogg100
43/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

söndag, april 17, 2016

Hej Våren!

Välkommen till VårBloggen

Nej, det är inte den bästa bilden på underverket men i vilket fall så blommar körsbärsträdet på Repslagaregatan nu och då vet ju vi här i Norrköping, att då är det vår!


#Blogg100
42/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

lördag, april 16, 2016

Melodikrysset vecka 15 2016

Välkommen till KryssBloggen

God morgon löjlisar och god morgon även till er som inte riktigt tagit steget än :-)

Då har det blivit lördag igen då och idag är det Record store day och därför ska Weeping Willows spela på Vaxkupan! Tyvärr börjar spelningen redan klockan 11, kanske hinner jag dit efter krysset. Kanske.

Livs levande med Tomas Ledin. Om jag inte minns fel är en släkting till mig med i videon till den låten.

Povel Ramels Underbart är kort är ju faktiskt rätt fin.

Med tanke på att Selena Gomez sjunger om Cruella De Vil borde det vara dalmatiner filmen handlar om. Ca 101 stycken.

Köss arschlä och dra mig baklänges, en fråga om klassisk musik som jag kunde!!! Det där var ju Air. Skulle kanske ge mig på att köpa en lott idag...

Det var Jeja Sundström som sjöng Taubes Violavà (Tarantella i dårarnas gränd).

Lite Orup på det är ju inte helt fel.
Från Djursholm till Danvikstull
via broarna i Gamla stan
har jag irrat full i tusen mörka dar


2013 representerades Storbritannien av Bonnie Tyler i Eurovision Song Contest med låten Belive in me. Det gick inte så himla bra utan hon slutade på plats 19.

Lite mer Evert Taube då, nu med Nudistpolkan och personen i visan näckade.

Det var GES (Glenmark, Eriksson, Strömstedt) som gjorde När vi gräver guld i USA. Ska jag vara helt ärlig förstår jag inte alla lovord Amanda Jensen fick för sin version i Så mycket bättre. Det är bara en direktöversättning i lite vemodigare tappning.

Ring isoleringen från Släpp fångarne loss det är vår. För att kunna bli frisläppt från fängelset måste en först ha blivit arresterad.

De muckade i Muckartvist.

Jo då, det var Rod Stewart som sjöng Love is så fint som han bara kan. Eller så fint som bara han kan.

Hörni, det var det det. Nu är krysset löst och inklickat. Tack alla som var med och löste krysset idag. Inser att jag inte hinner till Vaxkupan, får njuta av Weeping Willows en annan dag. Eller kväll.

Se nu till att ta hand om er så sörs vi igen nästa lördag!


Snabbgenomgången
L 6 Tomas
L 2 Ledin
V 4 Underbart
V 1 Dalmatiner
L 5 Air
V 7 Sundström
L 1 Djursholm
V 8 Bonnie
L 9 Näckade
L11 ET
V10 GES
L 3 Arresterade
V13 Muckade
V12 Rod


#Blogg100
41/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

fredag, april 15, 2016

Plötsligt händer det

Välkommen till FirarBloggen

Ni kommer inte tro mig men jag har tagit bort påskriset. Det är sant! Äggen, fåglarna och fjädrarna som var i riset är undanstoppat och riset ligger i soppåsen trots att det inte är midsommar. Inte illa för en som hade julgardinerna uppe över ett år.

Fast i ärlighetens namn borde jag väl nämna att påskägget från Indiska och godisskålarna får stå framme ett tag till. Det är ju trots allt inte midsommar riktigt än...


#Blogg100
40/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

torsdag, april 14, 2016

Kom tillbaka snart

Välkommen till GåvoBloggen

Jag har haft besök idag. En tidigare kollega hörde av sig för några dagar sedan och ville träffas. Blev så glad för det var ett bra tag sedan vi träffades och jag har själv tänkt flera gånger att vi borde ses.

Med på besöket var en liten hund. Nej, fel av mig. Med på besöket var ett underbart sött energiknippe till hund som var överallt och ingenstans. Sötaste vovven, hade kunnat behålla henne!

Nu blev det inte riktigt så men nästan. Hittade nyss den här.

Ett litet minne intryckt i fåtöljen. Så nu måste ju vovsan komma tillbaka!

(Av någon anledning fungerar det inte att lägga upp någon bild i bloggen just nu. Bilden kommer så fort det går)

#Blogg100
39/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

onsdag, april 13, 2016

Lite retro

Välkommen till RetroBloggen

Fick hem en matbeställning igår. Hade bland annat beställt hem ett paket kex med hallon och chokladsmak.

Döm av min förvåning då det inuti kartongen dolde sig ytterligare en förpackning innan jag kom till själva kexen. Två förpackningar. Trodde inte producenterna fortfarande höll på med sånt.

Kändes så, retro.


#Blogg100
38/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

tisdag, april 12, 2016

EFIT 12 april 2016

Välkommen till FotoBloggen

Idag är det inte bara lakritsdagen, det är även en dag då vi är en hög som tar ett foto i timmen och lägger upp för allmän beskådan. Här är min dag.


Kl. 01 Vaknar till vid ett. Har radion igång på datorn (det är datorn som är fotad) och hör nyheten att det blir en byggstrejk.

Kl. 06 Idag blir det njallamackor till frukost.

Kl. 07 Det är ju arbetsdag så då blir det ett foto vid hållplatsen.

Kl. 08 Några kollegor planerar resten av veckan.

Kl. 09 Det är studiedag och vi arbetar med uppdragsplanen.

Kl. 10 Klassens insamling till Röda korset fortsätter, nu med att sälja fika till personalen.

Kl. 11 Sitter och skriver omdömen.

Kl. 12 Inhandlar dagens lunch.

Kl. 13 Dags för grupparbete anordnat av trygghetsteamet. Här går vi igenom DTK-blanketten som vi ska fylla vi vid kränkande behandling.

Kl. 14 Fikapaus.

Kl. 15 Grupparbetet fortsätter. Vi har ju nästan fått till vår kvadrat. Det räcker väl???

Kl. 16 Hemma och måste få visa er den här lille gynnaren som hälsar en varje gång en ska gå ut.

Kl. 17 Tar hand om mina små odlingar. Alla tomatplantor är omskolade och så har jag sått några astrar. Nu ska jag bara se till att ta mig till Plantagen och införskaffa en växtlampa.

Kl. 18 Har fått veckans leverans från MatHem.

Kl. 19 Kikar in hos de andra EFIT:arna. Rätt många har gjort rätt mycket.

Kl. 20 Ibland måste en uppoffra sig men är det lakritsdagen så är det.

Kl. 21 Avslutar den här fotodagen med att titta på dagens avsnitt av Hem till gården.


Du kan klicka på länken här och kika in hos andra som också fotar sin dag.#Blogg100
37/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

måndag, april 11, 2016

Mitt Europa bygger inte murar

Välkommen till SkamBloggen

Mitt Europa bygger inte murar. Han så så i september, statsminister Löfven. Då när en majoritet av partiledarna ville tala på manifestationen Refugees Welcome på Medborgarplatsen i Stockholm. Samtliga politiska ungdomsförbund (utom sdu då) stod bakom manifestationen.

Sedan blev det prat om systemkollaps, andrum och flyktingpaus. Avtal slöts med djäv, förlåt, jag menar med Turkiet.

Idag nås vi av nyheten att makedonsk polis skjutit med tårgas, gummikulor och chockgranater mot flyktingar nära gränsövergången vid Idomeni, mellan Makedonien och Grekland.

Den historiska domen kommer att bli hård. Fruktansvärd hård.


Four babies and toddlers just rushed into clinic for treatment- hit by tear gas

Volunteers battle to help a small girl unable to breathe after being overcome by tear gas

Children who fled wars for the safety of Europe again witness violence as the clashes continue

Many are reported to be injured in the clashes at Idomeni more than a month after the closure of the #Balkanroute

We're treating patients for injuries sustained during beatings and for exposure to tear gas. This woman is pregnant.

Bilderna och texterna till kommer från Balkan Newsbeat, Lighthouse Relief och Läkare utan gränser (MSF Sea) på twitter.


#Blogg100
36/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

söndag, april 10, 2016

Meddling mom

Välkommen till UtmaningsBloggen

Idag har jag sett Meddling mom av Patricia Cardoso som en del av utmaningen #52FilmsByWomen. Filmen sändes på TV3 vilket borde varnat mig.


Carmen Vega är en sån där mamma som hela tiden ska lägga sig i sina döttrars liv, trots att de är vuxna. Hon försöker hitta en man till dottern Ally som (hemska tanke) är ogift och den nygifta dottern Yolanda måste förstå att hon nu borde bli gravid.

Det här är en sån där film där vi som tittar bara borde inse att trots att mamman lägger sig i sånt hon faktiskt inte har att göra med så gör hon det ju bara för att hon älskar sina barn så otroooligt mycket och vill deras bästa.

Inte var det någon höjdarfilm inte men helt ok att titta på samtidigt som jag rensade mina papper.


#Blogg100
35/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

lördag, april 09, 2016

Melodikrysset vecka 14 2016

Välkommen till KryssBloggen

God morgon löjlisar och alla andra krysslösare som hittar hit! Idag löser vi krysset på Iraks nationaldag, kanske får vi även anledning att fira Py Bäckman i krysset?

Åh, Islands in the stream Med Dolly Parton och Kenny Rogers! Vilken härlig start på krysset.

Det var signaturmelodin till tv-serien Ärliga blå ögon vi fick höra i Palms version.

Annica Risberg sjöng med Yngve Stoor.

Heter den Spanska klådan, låten som Lasse Åberg reciterade/sjöng/pratade i?

Tänk dig att ha en man i byrån, som Lill Lindfors brukar sjunga.

En revykuplett minsann. Men den bästa versionen av Jazzgossen är helt klart den med Mangan från Mammas nya kille. Klicka på länken och njut!

Radiohistoria och en radioklassiker. De som kan säger att programmet hette Kvällstoppen, så det skriver jag in på lodrätt ett.

Jo, nog kunde hon sjunga alltid Birgit La Nilsson. Och Wien, mina drömmars stad går inte av för hackor som sång att sjunga heller.

Lite mer Karl Gerhard idag då, nu med Nu ska vi opp opp opp.

Det lät nästan som en gammal hederlig midi-fil när Mattias Andréasson sjöng. Han tävlade i Idol och Your song är skriven av Sir Elton John.

En person som är närig är girig.

Och så skriver vi in ugn på lodrätt 13 eftersom det är vid en sådan Bagaren i San Remo står.

Och vips så var dagens kryss löst och inklickat. Tack alla som var med idag. Ta hand om er i solen så sörs vi igen om en vecka!

Snabbgenomgången
V 1 Kenny
L 5 Dolly
V 7 Ärliga blå
L11 Ögon
L 3 Yngve
V 8 Lasse
L10 Åberg
V 9 Byrå
V14 Gosse
L 1 Kvällstoppen
L 6 La
L 2 Nilsson
V12 Nu
V16 Opp
V 4 Idol
L15 Sir
V17 Närig
L13 Ugn


#Blogg100
34/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

fredag, april 08, 2016

Romernas nationaldag

Välkommen till FirarBloggen

Idag firas romernas nationaldag eller internationella römadagen som den också kallas.

År 2000 fick romerna officiell status som en av Sveriges nationella minoriteter. Därmed blev också romani, som svenskan lånat ord som tjej, jycke och haja från, ett officiellt svenskt minoritetsspråk. Dagen firas över hela världen till minne av kongressen i London 1971 då grunden lades till internationell samverkan mellan romer.

Vid kongressen erkändes också den romska flaggan med ett rött hjul mot ett blått och ett grönt fält, samt den romska sången Gelem, gelem (jag har vandrat den långa vägen) som nationalsång. Romerna tog den dagen, 8 april som sin nationaldag.
#Blogg100
33/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

torsdag, april 07, 2016

Två olika arbetsdagar

Välkommen till SkolBloggen

Igår var vi på studiebesök på ett reningsverk med klassen. Vi har arbetat med vatten och vattnets lokala kretslopp och det arbetet avslutade vi nu med studiebesöket. Den första delen bestod i ett litet föredrag om vatten och sopor och det var så roligt att observera eleverna. De var så på med egna funderingar och ville svara på frågor som ställdes från vår värd. Insåg att de faktiskt har lärt sig en hel del! Under den andra delen fick vi gå runt på anläggningen och se de olika stegen i vattenreningen. Jo, det luktade skit. Jo, eleverna höll på att dö men ingen vad gör väl det? Vi hade roligt ändå!

Idag har mitt arbete sett helt annorlunda ut. Jag har rättat nationella prov i matematik, hela dagen. Det är smått ansträngande men även intressant. Något av det mest intressanta är hur inkonsekvent rättningsmaterialet är. Kan på grund av provsekretessen inte gå in på några detaljer men exempelvis är det ena gången absolut nödvändigt att eleven svarar med rätt enhet (låt säga m). Andra gånger spelar det inta minsta roll, så trots att det i uppgiften stå att eleven ska svara i, låt säga minuter, ska svaret bedömas som rätt även om svaret är angivet i timmar eller sekunder (som förövrigt förkortas sek. i rättningsmaterialet…).

Imorgon ska det väl bli en mer ordinär skoldag med lektioner i klassrummet. Det känns bra det.


#Blogg100
32/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

onsdag, april 06, 2016

Men lugna mä

Välkommen till FilterBloggen

Ibland skulle jag nog behöva ett filter. Inte ett sånt där fotofilter för att bli snygg på bild (som Den ömma modern brukar säga, kopian kan inte bli bättre än originalet) utan ett verbalt filter.

Idag satt jag på ett möte med socialtjänsten. De bjöd på fika, kladdkaka och sprayrädde. När jag sprayar grädde på tallriken säger jag, så alla hör, -Det här får mig att tänka på att raka benen, vilket jag ju inte gör. Det är för jobbigt eftersom mina ben är så håriga.

Men inte var jag klar där inte. Nej då. Istället fortsätter jag med att berätta om när jag var värdinna på ett bröllop och eftersom hälften av gästerna kom från Schweiz talade vi på engelska. När borden skulle dukas av och jag skulle informera om att det snart skulle bli dans säger jag and -Now we can go and shake our asses off. Tack och lov avbröt jag efter shake our, av någon anledning insåg jag att nej, så kan jag inte säga. Istället blir fortsättningen hairy legs (ett försök att översätta uttrycket svänga mina lurviga)...

Det här berättar jag alltså på mötet med socialtjänsten samt en elev och vårdnadshavare. Bara för att jag sprutade grädde på en tallrik.

Filter, jag behöver ett filter.


#Blogg100
31/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

måndag, april 04, 2016

Sakta men säkert

Välkommen till OdlingsBloggen

För lite drygt en månad sedan sådde jag några tomatplantor från tomater jag hade hemma. Det är första gången jag ger mig på att odla egna tomater. När det gäller sånt här har jag tålamod som en gnu, och det vet vi ju alla hur dåligt tålamod gnuer har. Första tiden kollade jag flera gånger om dagen ifall det inte hade börjat att växa något. Sedan var det inspektion av huruvida det blivit några bladpar så jag kunde plantera om plantorna.

Visst händer det saker även om det går sååå sakta. Plantorna växer på höjden men så vidare kraftiga är de inte. Någon som vet varför? Fröna sådde jag i vanlig blomjord.

Eftersom jag sprutade frön från tomater blev det rätt många fröer i två av krukorna kan det ha påverkat?

Några plantor har jag skolat om så de har fått en egen kruka med plantjord i. Dessutom har jag köpt ett litet växthus med plastöverdrag till balkongen. Förra veckan fick plantorna vara ute när det var soligt. Det blir lite svårare med det den här veckan då jag åker till jobbet innan jag vet hur pass varmt det blir under dagen, så fortsatt utevistelse får nog vänta till helgen.

är om dagen märkte jag, till min stora glädje, att det faktiskt luktar tomater om tomatplantorna. Som en vän sa, då vet jag ju att det är rätt sak som växer där i krukorna i alla fall.

#Blogg100
29/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

söndag, april 03, 2016

Dum reklam

Välkommen till ReklamBloggen

Jag reagerat på reklamen för Ibumetin. Det är den med en kvinna som säger sig ha mensvärk samtidigt som hon är ute och pimplar, men det gör inget, för om 30 minuter eller så har nog värken gått över eftersom hon tagit en tablett som retar mig. Inte vet jag vad ni andra livmoderbärare säger, men om jag har mensvärk finns det inte en chans att jag skulle ge mig ut, mitt i vintern, för att pimpla och hoppas att en värktablett skulle hjälpa Om 30 minuter eller så.


Say it with me…

…dumme dumme.


#Blogg100
28/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

lördag, april 02, 2016

Melodikrysset vecka 13 2016

Välkommen till KryssBloggen

God morgon löjlisar och andra kryssare som hittat hit. Det är lördag och jag försöker att inte gräva ner mig för mycket över gårdagens hockeyresultat. Hoppas på tröst från Eldemannen i form av en massa Py Bäckman i dagens kryss.

Så klart att en brödkorg skulle gå till Leksand...

Det är Ted Gärdestad som skrivit Jag vill ha en egen måne. Men vilket var dansbandet? Har fått förslaget Sten och Stanley och de är ju från Karlskoga. Men det lät inte som deras vanliga sångare.
---
Jahaa, de hade en annan sångare. Då förstår jag.
---

Det var Chopins Raindrops vi fick njuta av, så musiken ska alltså illustrera regnvatten.

Applause med Lady Gaga som väl borde vunnit en Oscar för Til it happens to you.

Efter en liten stund hörde även jag att det var en wienervals som Eldemannen spelade för oss.
----
Fick veta att det var Johan Strauss d.y. Geschichten aus dem Wienerwald som spelades.
----

En allsångsklassiker, Sjung och le av Olle Bergman.

Edelweiss från Sound of Music.

Spelar Lennart Palm någonsin musik han inte har specialkomponerat? Det är ju lite av hans grej tänker jag.
Jag vet inte men litar på mina medlöjlisar som säger att den gamla schlagern vi fick höra heter Gungeligung.

Den del av ögat som omger pupillen kallas för iris.

Efterlysa marscher...
En får inte allt för roliga sökträffar när en googlar på Engelbrektsmarschen.

Mmmm, Euphoria med Loreen, vinnaren av ESC 2012.

Opera är verkligen inte min grej, det fastnar bara aldrig vad arior och stycken heter, hur fin musiken än är. Det här var ett exempel i mängden på det för mig. Så väldigt bra då att jag inte löser krysset själv för då fick jag veta att musiken kom från operan Thais.

Thorbjörn Egner sagor lyssnade jag mycket på när jag var liten. Om jag inte missminner mig kommer visan om pepparkaksbakandet från Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen.

Då var dagens kryss löst och inklickat. Tack alla som var med idag. Ta hand om er så sörs vi igen nästa lördag.


Snabbgenomgången
V11 Ted
V12 Sten
L 4 Regnvatten
L 9 Lady
V 7 Gaga
V 8 Wienervals
V13 Sjung
L 1 Edelweiss
L 2 Gungeligung
V10 Iris
V 1 Engelbrekt
L 3 Loreen
L 5 Thais
V 6 Egner

#Blogg100
27/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

fredag, april 01, 2016

Röv

Välkommen till ModoBloggen

Egentligen är jag inte förvånad. Inte som Modos säsong har varit och inte som matchserien mot Leksand har varit. Men vinner man skotten med 50-17, då ska man vinna matchen.

Det är för jäkla tragiskt att Modo inte spelar i SHL nästa säsong. Tyvärr kan det nog ta ett tag för Modo att ta sig tillbaka.

Men men. Grattis till återkomsten till SHL Leksand.


#Blogg100
26/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak