tisdag, augusti 02, 2016

Minnesdag för förintelsen av romer

Välkommen till MinnesBloggen

En ofta bortglömd och förbisedd del av det vi kallar förintelsen är folkmordet på romer under Andra världskriget. Inte bara judarna utan även romerna drabbades av Nürnberglagarna, de klassades som främmande raselement och blev ett hot mot visionen om ett renrasigt Tyskland.

I Auschwitz fanns en speciell avdelning för romer, där delades fångarna inte upp i kvinnor och män utan fick bo tillsammans i ett så kallat familjeläger. Som mest fanns det cirka 23 000 romer i lägret. Natten mellan 2 och 3 augusti tömdes lägret och de 3 000 romer som fanns där dödades. Händelsen kalls nu för Z**enarnatten och 2 augusti uppmärksammas sedan 2015 som en officiell minnesdagen för förintelsen av romer under andra världskriget i EU. Totalt mördade nazisterna 21 000 romer i Auschwitz-Birkenau, ungefär en fjärdedel av de romer som fanns i Europa mördades under Andra världskriget.

Efter Andra världskriget fick många av de som överlevt nazisternas koncentrationsläger hjälp och vård i Sverige men för romerna var gränsen stängd mellan 1914-1954. De kunde alltså inte fly hit under kriget och efteråt kunde de som överlevt på sin höjd få lite vård här men när de ansågs friska nog kastades de ut igen.


Läs mer
Officiell minnesdag för förintade romer
Romer under förintelsen
Vår romska historia
Romernas historia
Jönköpingskravallerna 1948 (Radiodokumentär)


Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: