fredag, april 08, 2011

Det är inte lätt när det är svårt

Välkommen till SkolBloggen

Från och med nästa läsår har vi lärare en ny skollag och en ny läroplan, Lgr11, att rätta oss efter.

Det är ett rätt mastigt material att ta sig igenom och för att göra ett bra jobb och ge eleverna den undervisning de har rätt till behöver vi läsa igenom allt, precis allt. För som vi har fått berättat för oss, det är lagtexter det handlar om, texter som är juridiskt bindande.

Då behöver vi såklart gott om tid på oss för att kunna läsa igenom all text och förstå den.

Så här står det på skolverket.se

För att de nya läroplanerna ska få genomslag i skolan är det viktigt att varje lärare har sin egen läroplansbok och därför kommer Skolverket att göra ett kostnadsfritt utskick av såväl läroplanerna som kommentarmaterialet till kursplanerna till alla skolor under vårterminen 2011, säger Niclas Westin, projektledare på Skolverket.

Vecka 8 skulle materialet komma. Men det gick inte så istället skulle det komma vecka 9. När inte heller det gick att genomföra flyttades utskicket till vecka 13. Vet ni vad. Det kom inget material då heller. Nu är budet det lite mer difusa ”i slutet av terminen”.

Som sagt var, det handlar om ett rätt massivt material som det är viktigt att vi lärare har tid att sätta oss in i. Får vi inte tid att läsa igenom materialet ordentligt måste vi välja ut vilka delar vi ska läsa, exempelvis långsiktiga mål och matriser, och missar då helheten i den löpande texten. Är det något som skolverket har tryckt på är det att vi inte ska missa helheten i den löpande texten.

Visst. Läroplanen för grundskolan finns på skolverket.se men vi ska inte behöva skriva ut över hundra sidor och få kursplaner och kunskapskrav på lösa papper. Speciellt inte som skolverket gått ut med att de ska skicka allt material till oss.

Skämmes skolverket.

Läs mer
Läroplanen för grundskolan

FRA:are – download torrent Piracy The Pirate Bay Wikileak Julian Assange
Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: