tisdag, december 06, 2011

Vi får vara glad över det lilla

Välkommen till SkolBloggen

Skolan fortsätter att vara på tapeten. Är det inte beslut från skolväsendets överklagandenämnd att neddragningar i skolan inte får påverka elevstöd, så är det skolverket som informerar hus skolorna ska hantera advent, eller brist på information om hur de nya betygen ska sättas från samma myndighet.

Angående betygen. Så här står det att läsa i lgr11 om vilka kunskapskraven i slutet av årskurs 9 är för:

betyg E:
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

betyg C
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

betyg A
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Markeringarna är samma som i lgr11.

Vad som är ett relativt väl fungerande sätt och ett väl fungerande sätt är dock oklart Men något stöd från Skolverket för hur bedömningens ska göras far alltså inte betygssättande lärare. För Skolverket har inte hunnit skriva de råden. Så då behöver inte Skolverket ge sådana råd. Vi lärare kommer inte lika lätt undan. Betygen ska vara klara om två veckor, därmed basta!

Jag får helt enkelt vara väldigt tacksam över att det inte ska sättas några betyg i sexan i år, det får nämligen vänta ett år. Grundproblemet är väl egentligen att hela lgr11 borde ha fått vänta ett år. Det hela har helt enkelt gått för fort.

Bevisligen har ju inte ens Skolverket hunnit med. Till att börja med kom blev leveransen av lgr11 försenad, väldigt försenad. Vi fick boken fem veckor innan vi gick på sommarledighet och nu är alltså även stödmaterialet för betygssättningen försenat, och kommer först efter att de första betygen ska vara satta.

Samtidigt gapar Björklund om att det ska bli nationella prov i fler ämnen. Förutom prov i svenska, matematik och engelska ska nu även ämnena SO och NO testas nationellt. I praktiken innebär det åtta nya ämnesprov, för det finns inget SO eller NO i lgr11 (det borde väl Björklund veta). Istället är ämnena helt uppdelade i historia, geografi, religion, samhällskunskap, kemi, biologi, fysik och teknik.

Om det ska bli genomförbart betyder det att all undervisning i dessa ämnen måste vara klar till julavslutningen på höstterminen i nian, för hela vårterminen kommer att gå åt till att genomföra och rätta de nationella proven.

Läs mer
Andra bloggar

Karin Långström Vinge Kyrkoordnaren

Elevstöd
SvD SvD SVT Sveriges Radio SR Ekot DN Piteå-Tidningen GP

Nya betygen
Lärarnas Riksförbund SVT SVT SVT SVT DN DN SvD SvD Aftonbladet

Advent och julvandringar
Skolverket Kyrkans tidning Folkbladet Dagen

FRA:are – download torrent Piracy The Pirate Bay
Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: