tisdag, oktober 30, 2012

Inte se, inte höra, bara tala

Välkommen till BetygsBloggen

Så är han igång igen då, Jan Björklund. Den nya läroplanen har inte hunnit genomföras fullt ut än (sexorna får betyg första gången till jul) men redan ska skolan göras om igen. Det som fått mest rubriker är att Folkpartiet vill införa betyg från år fyra.

Borde det inte i det här läget vara av intresse för beslutsfattarna att ta reda på vad forskningen säger om betygen och hur de påverkar elevernas lärande?

Redan 2010 skrev Christian Lundahl, Henrik Román och Ulla Riis rapporten Tidigt ute med sena betyg – sent ute med tidiga! Svensk betygspolitik i ljuset av internationell betygsforskning och betygsättningen i Europa (pdf) med anledning av förslaget att införa betyg från år 6.

Följande tre kursiverade stycken är citat från rapporten. Understrykningarna är gjorda av mig.

Regeringens förslag om betyg från årskurs 6 innebär därför å ena sidan en anpassning till en europeisk de facto norm, men är å andra sidan ett brott mot trenden att senarelägga betygen. Denna trend bottnar delvis i internationella forskningsrön, där betygen och dessas pedagogiska effekter ställs mot andra former av bedömning.

Det är svårt att finna forskning som tydligt visar att betyg i sig främjar lärandet. Däremot finns det en betydande mängd forskning som pekar mot att betyg är en typ av bedömning som hämmar lärandet och som dessutom håller tillbaka duktiga och kreativa lärare i deras undervisning.

Regeringen genomför och planerar för närvarande en serie reformer, i vilken förändringar i betygssystemet är ett led. Detta sker i syfte att höja den svenska sko-ans standard. Mot denna bakgrund vore det, ur ett vetenskapligt perspektiv, mer förnuftigt att i ett första skede satsa på fortbildning av lärares bedömnings-kompetens. Om denna kompetens blir avsevärt högre än idag är det rimligt att anta att några av de kända negativa effekterna med betyg, särskilt tidiga betyg, kan motverkas.


Uppenbarligen valde regeringen och Björklund att strunta i forskningen den gången. Antagligen lär de göra det igen om de vinner nästa val för det där med att lyssna på andra, det är inte Jan Björklunds starkaste sida.

Andra bloggar
Martin Moberg Röda berget Peter Andersson

Läs mer
Lärarnas Nyheter Lärarnas Nyheter
Aftonbladet Aftonbladet
SR Ekot SR Ekot
SvD SvD
DN DN
HD


Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

2 kommentarer:

Marianne sa...

ja, man blir ju inte förvånad precis. Nog måste väl en reform få hinna "sätta sig" innan man kommer med nya.

Anonym sa...

Vet inte vad du pratar om: retro-Janne vet faktiskt att mellanstadieelever tar skolan på större allvar om de får betyg. Så det så! OBS ironi!