torsdag, februari 23, 2012

Välkommen till världen

Välkommen till FödelseBloggen

Så har då Viktoria och Daniel fullgjort sin viktigaste plikt som kronprinsesspar. De har säkrat tronföljden. Deras första barn är fött.

Ett barn som redan sedan innan hon föddes har haft sin framtid utstakad. Ett barn som måste bekänna sig till den kristna tron men som inte får yttra sina åsikter i det offentliga. Men det hyllas i Sverige idag.

Och Daniel, med skäggstubb och allt, hyllas för att han trots allt var så fint klädd Och för att han var så duktig på att berätta att han blivit förälder. Storstilat. Verkligen.

I vilket fall, grattis Viktoria och Daniel. Ta väl hand om er lilla skatt.

Grattis även till Sabina Quliyiva och Salam Mohamed Ali som också fick en flicka i natt. Jag hoppas att det utvisningsbeslut som hänger över er rivs upp.

Som av en händelse kommer även några citat från Barnkonventionen.

Artikel 14: Tanke-, samvets- och religionsfrihet
1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.
DN Kungahuset måste fördöma islam

Artikel 15: Förenings- och församlingsfrihet
1.
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster.

Artikel 16: Rätt till privat- och familjeliv
1.
Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

Läs mer
Bloggar

Utrota hungern Håkans blogg Martin Moberg Jing Veiken Röda Malmö Ledarbloggen Aftonbladet

Media
Sveriges Radio SR SR SR SR
SVT SVT SVT SVT SVT SVT SVT SVT SVT SVT
DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD
Dagen Dagen Dagen Dagen Dagen
Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet
Arbetarbladet Arbetarbladet Arbetarbladet Arbetarbadet
VG VG VG VG
Göteborgs Posten Östersunds Posten Eskilstuna kuriren


FRA:are – download torrent Piracy The Pirate Bay Cyberforce Anonymous Mediafire
Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: