måndag, juli 10, 2017

Leksands kyrka

Välkommen till ReseBloggen

Idag hade vi tänkt åka till Falun och besöka gruvan. Istället stannade vi i Leksand och deras fina kyrka.

Baksidan av kyrkan. Ni ser hur maffig den är.

Och framifrån. Skulpturen på taket vid ingången föreställer Paulus som är en av kyrkans skyddspatroner. Den lilla vita byggnaden till höger byggdes 2008 och är kyrkans nyaste del, de äldsta delarna kommer från 1200-talet.

Brudporten. På Svenska kyrkans hemsida står det att den blev huggen 1671 av mäster Simon, stenhuggaren från Rättvik. Överstycken har inskrifterna: "Matt: Vi Söken först efter Guds Rijke och hans rättferdigheet Så faller eder alt thetta till. Herren beware tijn utghång och din ingång ifrån nu och i ewigheet. Psal: CXXI."

Predikstolen är från 1700-talet. Bakom den syns körläktaren, en av fyra läktare som finns i kyrkan. Mittemot körläktaren finns soldaternas läktare, jag fotar från gubbarnas läktare och på andra sidan orgeln var kvinnornas läktare.

Koret och framför hänger ett triumfkrucifix som är daterat till andra halvan av 1300-talet.

En av stoppen efter Via Sacra, en 900 meter lång pilgrimsled runt Kyrkuddens strandpromenad vid Leksands Kyrka. Den invigdes i juni 2012 och består av 15 stationer som gestaltar påskens händelser och Jesu lidande.

På kyrkogården ligger Hugo Alfvén begrav och bredvid graven står denna byst.

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: