söndag, juni 07, 2009

En medborgerlig rättighet är en medborgerlig rättighet

Välkommen till MedborgarBloggen

Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår vad det som är så hemskt med att kunna rösta i två länders val om man har dubbelt medborgarskap.

Om jag är medborgare i två länder, och kan rösta i båda ländernas parlamentsval, borde jag väl även få vara med och påverka vilka som ska representera mig i EU-parlamentet från båda länderna också?

Alternativet är att ta bort möjligheten att ha dubbelt medborgarskap.

Läs mer på
expressen


Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: