fredag, november 15, 2013

Lögn och förbannad dikt från SD

Välkommen till DemokratiBloggen

Ine rasist, men... är fortfarande utsatt för en ddos-attack. Tills det löser sig lägger de upp sina inlägg på facebook och jag stödpublicera deras inlägg här.
****************************

Sverigedemokraterna har nu kommit med ett mycket taffligt svar på vårat inlägg om Björn Söders lögner under SVT-debatt. Söder själv har till och med mage att kalla inlägget för ett svar på "IRM:s lögner".

Men vad är det då för lögner vi publicerat enligt Söder? Tjaa, inga om man ska tolka SD:s svar till oss. Det närmsta man kan komma att vi eventuellt skulle ha ljugit är att SD menar att vi tolkat deras principprogram fel, men citerat rätt.

SD skriver:

"IRM anför: Citat från SD:s principprogram sida 11: ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur”

Citatet som IRM lyfter fram är korrekt, men vad är det som sägs där egentligen? Vill SD styra och ställa över vem som ingår i den svenska nationen, definiera den svenska identiteten och kulturen? Nej, partiet konstaterar enkom att svenskhet är en nationstillhörighet, och att denna kan förändras eller bytas. Huruvida du definierar dig som svensk eller inte är kopplat till din lojalitet, ditt språk, din identitet och din kultur – och hur väl dessa stämmer överens med den svenska nationen. Det är inte SD:s roll att definiera vad som ingår eller hur du ska vara, men vi slår fast att nationen existerar och att den är en gemenskap som man kan både inträda i och lämna."

Ja det var ju bra av SD att förtydliga att man inte ser det som deras roll att förklara vem som är svensk eller ej. Eller? Nej så enkelt ska SD inte få komma undan. SD:s text - även om SD nekar till det - öppnar såklart upp för att man en dag kan komma att bestämma att en svensk helt plötsligt enligt SD - kan upphöra att vara svensk. SD:s text öppnar för det och vi har inget som kan garantera något annat.

Förövrigt så förklara SD redan innan vem som är svensk och inte:

"Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av
svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar
flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen,
ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen
än med någon annan nation."

Så är du adopterad av tillex en "nysvensk/thailändsk" mor och en "svensk" far är det enligt SD oklart vad du är. Kanske assimilerad, kanske något annat. Hur som haver är det inte din rätt - enligt SD - att själv definiera vad du är.

Ja resten av våra påståenden då? Var de lögner? Nej inte om man ska tolka SD:s svar. Allt vara bara missförstånd och känslomässiga svar av Björn Söder som blev lite fel.

Eller som vi med många fler kallar det. Lögn och förbannad dikt...

Mvh Redaktionen****************************
Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: