söndag, september 19, 2010

Just ett fint arbetarparti

Välkommen till UtbildningsBloggen

Alliansen säger sig värna utbildning. Moderaterna säger sig vara det ende arbetarpartiet.

Varför vill man då försvåra rätten till fackliga utbildningar?

Arbetsmarknaden har två parter, arbetsgivare och löntagare. Att nyanställda, både medlemmar och de som inte är medlemmar i facken, erbjuds utbildning om avtalskunskap och arbetsmarknadslagar är en del av vad som burkar kallas för den svenska modellen, det vill säga att båda parterna är lika välinformerade om sina rättigheter och skyldigheter.

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att facklig utbildning ska behandlas lika som annan utbildning, alltså utbildning som innebär att du kanske behöver gå ner i tjänst under en period. Idag måste arbetstagaren säga till tre veckor innan hon eller han ska gå en facklig utbildning. Enligt regeringens förslag ska du först ha varit anställd i 6 månader och sedan ska du anmäla intresse 6 mån i förväg. Det blir alltså en väntetid på ett år på att kunna gå en facklig utbildning. Till det tillkommer att arbetsgivaren har rätt att skjuta på din utbildning i 6 månader, så kanske måste du vänta 18 månader.

Citerar Inmar E. L. Göransson
Regeringen föreslår att en kvalifikationstid
på sex månader införs för facklig utbildning,
att arbetsgivaren ges rätt att skjuta upp
ledigheten för ”längre” facklig utbildning, att
krav på föranmälaninförs, att arbetsgivarens
informationsskyldighet gentemot facket
inskränks och att den fördel som facklig
utbildning haft i prioritering tas bort
.”

Om inte båda sidor på arbetsmarknaden har samma kunskaper blir maktförhållandet ojämnt där arbetsgivaren sitter på all information medans löntagaren inte vet vad hon/han eller vad arbetsgivaren har rätt att kräva.

Moderaterna, Sveriges enda arbetarparti var det va?

Läs mer
En enklare lagstiftning LO-tidningen LO-tidningen Ingemars nya blogg Expressen


FRA:are – download torrent Piracy HA
Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna i Riksdagen - Nej tack
Free Dawit Isaak

1 kommentar:

Marianne sa...

Till det här kan tilläggas att arbetsgivarna får göra skatteavdrag på sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationen medan arbetstagaren inte längre får göra det får sitt medlemskap.

Hur är det demokratiskt? Hur leder det till ett jämlikt samhälle?