måndag, juli 18, 2011

Att dra av, eller inte dra av

Välkommen till AvdragsBloggen

Har ställt frågan förut men ställer den igen. Är skattesänkningarna värt effekterna? Och när nu en professor i internationell ekonomi kritiserar det femte jobbskatteavdraget, borde inte det vara en väckarklocka?

Läs mer
DN Debatt Aftonbladet Örnsköldsviks Allehanda SVT


FRA:are – download torrent Piracy The Pirate Bay Kalmar Julian Assange
Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

4 kommentarer:

Den forvanade pappan sa...

Skrivet av en politisk redaktör från Arbetarbladet. Ja, det är ju kanske ett steg bättre än Proletären i alla fall...

Vonkis sa...

Den förvånade pappan
Så du avfärdar Lars Calmfors debattartikel bara för att en politisk redaktör på Arbetarbladet hänvisar till hans text?

Den förvånade pappan sa...

Ja, eftersom hon klagar på att politik sker med idelogi som bas. All politik handlar om idelogi, även vänsterns, eller kanske snarare, i synnerhet vänsterns. Sedan har jag ytterligare svårt att ta den på allvar eftersom hon inte tycker att Borg har tagit ansvar för statsfinanserna.

För ett år sdan sa samma men för övrigt: http://hallandsposten.se/asikter/ledare/1.826219-jobbskatteavdrag-bra-for-sysselsattningen

Personligen tycker jag att ett femte jobbskatteavdrag är prioriterat om det finns utrymme för det, vilket jag hoppas att det gör. Dock skulle jag också vilja slopa värnskatten som är ytterst märklig.

Vonkis sa...

Den förvånade pappan
Från Calmfors debattartikel: "Tvärtom innebär ju jobbskatteavdragen enligt regeringens egna beräkningar en betydande nettoförsvagning av de offentliga finanserna. Slutsatsen av resonemangen ovan är att ett ställningstagande till ytterligare jobbskatteavdrag bör bero på vilka avvägningar som görs mellan olika mål. Ytterligare avdrag är motiverade om man prioriterar ännu starkare drivkrafter för hög sysselsättning. Argumenten emot överväger om man i stället lägger huvudvikten vid ett bibehållet försäkringsskydd för dem som inte har arbete och på att skapa utrymme för ökade offentliga utgifter (större infrastrukturinvesteringar, satsningar på skola och forskning – vilka hittills bara uppgått till en liten del av vad jobbskatteavdragen kostat – mer resurser till vård och äldreomsorg och så vidare). Detta är en genuin målkonflikt."

Av detta drar alltså Jenny Wennberg slutsatsen att då Alliansregeringen vill genomföra det femte jobbskatteavdraget, trots att oberoende forskare som dessutom jobbat för regeringen, säger att avdraget skulle försvaga statsfinanserna gör de det på ideologisk grund.

Vilken grund anser du att de fattar beslutet på?

Dessutom. På sidan Juholts sedelpress (som partisekreteraren Sofia Arkelsten ligger bakom) säger Moderaterna att kostnaden för att utrota barnfattigdomen ligger på 15 miljarder kronor. Jobbskatteavdraget kostar staten 13 miljarder kronor. På vilken grund väljer Alliansregeringen att prioritera det femte jobbskatteavdraget?