fredag, april 29, 2016

Remissvar från Arbetsförmedlingen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Arbetsförmedlingens remissvar.

Arbetsförmedlingen ser en stor risk till att utbildade personer inte kommer validera sina utbildningar eller kompletterar sina studier, utan tar ett okvalificerat arbete för att kunna få permanenta uppehållstillstånd. Detta gör då att de som har låg eller ingen utbildning har svårt att få arbete inom yrken där kraven på utbildning innan varit låga.

De lyfter även att det är fler män än kvinnor som får arbete inom etableringsuppdraget, detta gäller både subventionerade och osubventionerade anställningar (subventionerade anställningar betyder att Arbetsförmedlingen står för en del av lönen som betalas ut från en arbetsplats).

Arbetsförmedlingen vill påpeka att detta missgynnar kvinnors möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Det är även fler kvinnor utan gymnasiekompetens, väntetider inom barnomsorg och skola som är andra faktorer som försämrar kvinnors möjlighet att få ett fast arbete innan uppehållstillståndet löpt ut.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
54/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: