fredag, april 22, 2016

Remissvar från Svenska kyrkan

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Svenska kyrkans remissvar.

Svenska kyrkan är kritiska till förslagen i sin helhet för att “mänskliga rättigheter urholkas”. De anser att det finns effektivare metoder att påverka andra EU-länder att ta större ansvar för flyktingar än lagförslaget. De tycker att förslagen strider mot FNs barnkonvention och befarar att barn kommer drabbas “särskilt hårt”.

De efterfrågar en konsekvensanalys över vad förslagen innebär för kvinnor, flickor och pojkar. Svenska kyrkan ställer sig kritiska till att avskaffa “övriga skyddsbehövande” då få beviljas uppehållstillstånd på denna grund och det kommer drabba en redan utsatt grupp samt påverkar mottagningssystemet i Sverige väldigt lite. De är också kritiska till avskaffandet av”särskilt ömmande omständigheter” då de tror att det “slår särskilt hårt mot ensamkommande barn”.


Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL

#Blogg100
47/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: