tisdag, april 26, 2016

Remissvar från Försäkringskassen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Försäkringskassans remissvar.

Försäkringskassan anser att lagförslaget kommer innebära ökade kostnader och belastning för dem. Som exempel nämner de tidskrävande bosättningsbedömning, bevakning av tillfälliga uppehållstillstånd och koordinering med Migrationsverket kring ersättning.

Det handlar om ökad handläggning på grund av fler ärenden och mer tidskrävande hantering i samband med bosättningsbedömningen, att kontrollera om motsvarande ersättning i enlighet med LMA har betalats ut och bevakning av tillfälliga uppehållstillstånd.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
51/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: