torsdag, april 28, 2016

Remissvar från UNICEF Sverige

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av UNICEF Sverige remissvar.

UNICEF avstyrker innehållet i lagrådsremissen vad gäller förslagen på tidsbegränsade uppehållstillstånd för barnfamiljer och ensamkommande barn, begränsningar för barn att återförenas med sin familj samt att uppehållstillstånd inte ska ges på grund av särskilt ömmande omständigheter. Förslagen är inte förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden, och kan därför inte tillstyrkas.

Det är av särskild betydelse i detta sammanhang att förtydliga att barnkonventionen är en del av Sveriges internationella åtaganden och är juridiskt bindande för Sverige. Barnkonventionens bestämmelser gäller för samtliga barn som befinner sig i Sverige inklusive asylsökande, flyktingar, migranter- nationalitet eller uppehållstillstånd.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
53/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: