söndag, april 24, 2016

Remissvar från Barnombudsmannen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Barnombudsmannens remissvar.

Lagförslaget är "barnfientligt". Varnar för att effekten i Europa kommer bidra till att det blir ännu sämre för barn på flykt.

Barnombudsmannen har kommenterat förslaget utifrån konventioner om barns rättigheter. De anser att förslaget är barnfientligt och varnar för dominoeffekten i Europa som kommer bidra till bestämmelser som gör det ännu sämre för barn på flykt.
Retoriken som används i lagrådsremissen är onödig och bidrar till onödig oro. T ex “Den allmänna ordningen och säkerheten hotas inte av att Sverige och andra länder erbjuder barn på flykt skydd eller möjlighet till familjeåterförening.”

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL

#Blogg100
49/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: