lördag, april 30, 2016

Remissvar från TCO

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av TCOs remissvar.

TCO anser att det finns flera allvarliga brister med lagrådsremissen då den inte ger möjligheten för nyanlända att genomföra de etableringsinsatser som finns som skulle göra det möjligt att få ett arbete i nivå med dennes utbildning och erfarenhet.

Förslaget är utformat på ett sätt som bland annat kan leda till en försämrad etablering av personer med utbildning och erfarenhet inom bristyrken. De kan komma att avstå från validering och kompletterande utbildningar som skulle kunna leda till ett arbete i linje med sin utbildning och erfarenhet. Det är TCO:s absoluta uppfattning att bestämmelser bör införas som motverkar detta.

TCO avstyrker skärpningarna i rätten till familjeåterförening, med hänvisning till dess befarade negativa påverkan på etableringen. De anser även att alternativt skyddsbehövande bör ha samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
55/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: