söndag, maj 01, 2016

Remissvar från Rädda Barnen

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Rädda Barnens remissvar.

Rädda barnen är starkt kritiska till alla punkter inom de nya lagförslaget. De anser att lagförslaget helt saknar barnkonsekvensanalys i enlighet med barnkonvention och FN:s kommitté för barns rättigheter.

Rädda barnen refererar även till den kritik Sverige redan fått från FN i mars 2015, där de menar att Sverige inte uppfyllt kraven för barnens bästa i asylprocessen.

De kritiserar och ifrågasätter varför detta lagförslag finns samt kräver förklaring av argumentet “utgör hot till allmän ordning och inre säkerhet”.

De kritiserar att det inte finns någon beskrivning till vad som kommer händer 2019 och för de som hamnar mellan 2 olika lagar, kommer dessa personer att få ett permanent uppehållstillstånd? Den långa handläggningstiden utgör därför också ett hot.

Miljöflyktingar påverkas också när övrigt skyddsbehövande försvinner, då flera forskare också visar på att antalet miljöflyktingar kommer att ökas med tanke på de klimatförändringnar som sker.
De trycker hårt på att ensamkommande barn behöver en hållbar lösning och att otrygghet påverkar barnets utveckling.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
56/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: