torsdag, maj 05, 2016

Remissvar från Caritas

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Caritas- katolska kyrkans organisation för bistånd, humanitär hjälp och internationell utvecklings remissvar.

Det finns ingenting som tyder på att försämringar inom asylrätten i Sverige kommer att leda till att andra EU-länder ökar sitt mottagande. Tvärtom har Sveriges redan införda inskränkningar resulterat i en motsatt utveckling där allt fler länder inför en än mer restriktiv politik på området.

Enligt förslaget krävs att ansökan från familjemedlemmar som fått uppehållstillstånd i tre år ska lämnas in
inom tre månader från att anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd. Denna tidsgräns bedömer Caritas som orimlig då det många gånger är ogenomförbart i praktiken.

Tre månader är en alltför kort tid för att överhuvudtaget ha en möjlighet att hinna med att göra en ansökan. Utöver det tillkommer de praktiska svårigheter som det innebär att lämna in en ansökan om uppehållstillstånd. Alla har inte möjlighet att exempelvis söka via webben, många saknar nödvändiga dokument eller pass.

Familjemedlemmar som i dag inte har någon möjlighet att få godtagbara identitetshandlingar och hittills getts bevislättnad i fråga om identitet, i enlighet med
Migrationsöverdomstolens avgörande (MIG 2012:1), riskerar därmed att inte kunna återförenas med sin/a anhörig/a överhuvudtaget. Detta kommer bland annat drabba många
sökande från Somalia, Eritrea och kvinnor från Syrien som har svårt skaffa pass på egen hand.

Familjeåterförening är en av de få säkra och lagliga vägar till Europa och Sverige idag för människor som flyr förföljelse, krig och konflikter och med begränsningar av även denna rättighet kommer fler barn och kvinnor att tvingas att genomföra livsfarliga resor.


Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL
Uppsala Universitet


#Blogg100
60/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: