måndag, maj 02, 2016

Remissvar från Domstolsverket

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Domstolsverkets remissvar.

Domstolsverket uppger att det kommer bli fler mål i migrationsdomstolarna och det kommer kräva mer resurser. Detta eftersom att den som fått beviljats alternativt skyddsbehövande kommer överklaga i större utsträckning än idag.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
57/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: