torsdag, maj 05, 2016

Remissvar från LO

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av LOs remissvar.

LO anser att det i och med lagförslaget kommer bli svårt att kontrollera att anställningar är riktiga och att lönen är i nivå med kollektivavtalet.

LO riktar även kritik mot att förslaget inte innehåller krav om hur länge arbetstagaren ska ha haft anställning för att beviljas permanent uppehållstillstånd.

LO säger att förslaget kring permanent uppehållstillstånd för den som kan försörja sig i praktiken riskerar att bli omöjlig att administrera.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL
Uppsala Universitet


#Blogg100
60/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: