onsdag, maj 04, 2016

Remissvar från Uppsala Universitet, Juridiska fakultetsnämnden

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Uppsala Universitet, Juridiska fakultetsnämndens remissvar.

Juridiska fakultetsnämnden skriver att tillfälliga uppehållstillstånd är negativa på många sätt och kommer försvåra integrationen. Hur ska en person som fått tillfälligt uppehållstillstånd känna sig som en del av samhället när den ses som tillfällig?

Förslaget följer inte de mänskliga rättigheterna och att det utgår ifrån att söka asyl är en förmån medan det egentligen är en grundläggande rättighet i enlighet med folkrätten och EU-rätt. Förslaget kommer drabba barn i synnerhet och tidsbegränsade uppehållstillstånd inte går ihop med barnkonventionen.

Att koppla arbete till permanent uppehållstillstånd riskerar att göra nyanlända ytterst sårbara i relation till arbetsgivaren. Det finns en risk att personer kommer acceptera arbeten med dåliga arbetsvillkor samt att det kan uppstå skenavtal.

De menar att förslagen kommer slå hårt mot utsatta grupper så som barn, lågutbildade, sjuka, funktionshindrade med flera eftersom att ”synnerligen ömmande omständigheter” tas bort som grund.

Asylansökningar som kommit in innan lagen har gått igenom kommer bedömas enligt den nya lagen, detta strider mot grundläggande principer om rättssäkerhet.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
59/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: