söndag, maj 01, 2016

Remissvar från Migrationsverket

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Migrationsverkets remissvar.

Det kommer krävas ökade resurser från 2017 då de flesta ärendena kommer bedömas utifrån den nya lagen. Eftersom lagarna kommer överlappa varandra kommer de få arbeta med två lagar parallellt, vilket gör att det blir minskad produktivitet och större risk för felbedömning vilket är en rättsosäkerhet.

Vid ansökan om anknytning kommer försörjningskrav tillämpas i de allra flesta fallen eftersom att utlandsmyndigheter har en lång handläggningstid och den första kontakten med ambassaden registreras inte alltid. D.v.s. tre månader är för kort tid för en partner(någon man är gift med) från annat land att söka anhörighetsinvandring och kommer inte fungera i realiteten.

(För att ansöka om anhörighetsinvandring måste man göra det inom 3 månader från och med att en person fått flyktingstatus, detta gäller alltså endast de med flyktingstatus då alternativt skyddsbehövande t.ex. nästan alla från Syrien inte kommer få återförenas alls utom i undantagstillstånd med deras familjer. Efter 3 månader tillkommer försörjningskrav.)

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
56/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: