fredag, maj 06, 2016

Remissvar från Justitiekanslern

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av Justitiekanslerns remissvar.

Det behövs utredas om lagförslaget är förenligt med Genèvekonventionen, FN:s barnkonvention och Europakonventionen. Det finns risk att lagförslaget bryter mot konventionerna.Därför behövs det utredas mer vad konsekvenserna av lagförslaget kommer att bli.

Justitiekanslern avstyrker förslaget att bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska ersättas med en bestämmelse som ger en begränsad möjlighet till uppehållstillstånd.

De anser också att det måste utredas noggrannare kring vad kostnaderna kommer bli ifall lagförslaget genomförs.


Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL
Uppsala Universitet


#Blogg100
61/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: