måndag, maj 02, 2016

Remissvar från SST- nämnden för statligt stöd till trossamfund

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av SST- nämnden för statligt stöd till trossamfunds remissvar.

SST anser att Lagrådsremissen på ett allvarligt sätt bryter mot den humanitära anda och tradition som Sveriges flyktingmottagande vilar på.
Myndigheten bedömer att förslaget regeringen lagt fram motverkar det civila samhället och statens pågående arbete för inkludering och integration för nyanlända flyktingar samt minska möjligheterna att bygga ett socialt hållbart Sverige.

De tycker att kunskapsinhämtningen, transparensen och rättssäkerheten i denna lagrådsremiss i mycket inte uppfyllts och att detta påverkar kvalitén och kan även gälla dess legitimitet.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
Domstolsverket
FARR
CSN
RFSL


#Blogg100
57/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: