tisdag, maj 03, 2016

Remissvar från FARR - Flyktinggruppernas Riksråd

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av FARR – Flyktinggruppernas Riksråds remissvar.

Lagförslaget utesluter nästan helt permanent uppehållstillstånd för barn(utom svårt sjuka barn) vilket i sig är diskriminerande. Som lagförslaget är skrivet kommer ett arbete endast att leda till permanent uppehållstillstånd för den anställde, inte för familjen vilket också leder till familjesplittring även om en skulle ha sin familj på plats redan.

Att förslaget knyter rätten till permanent uppehållstillstånd till arbete innebär en diskriminering mot gamla, sjuka och traumatiserade som inte kan jobba.

FARR anser det djupt olämpligt att införa en ny åldersdiskriminerande ändring (21 år) för att få familjeåterförenas. Enligt EU-kommissionen för ett land inte införa minimiålder enbart för att förhindra familjeåterförening, vilket de anser att lagförslaget gör.

I dagsläget ställs höga kvalitetskrav på identitetshandlingar för att få arbeta som asylsökande och vidare krävs pass för att få uppehållstillstånd på grund av arbetet. Utan ändring i dessa regler utestängs en stor del av de asylsökande från möjligheten att söka permanent uppehållstillstånd. Eftersom många kommer från länder vars id-handlingar generellt inte godkänns av migrationsverket, eller att en inte har ID-handlingar över huvud taget.

Permanenta uppehållstillstånd har i över trettio år varit normen inom svensk asylprövning och tillståndsgivning. Skälen för att bevilja skyddsbehövande människor permanenta uppehållstillstånd är många och har stöd i såväl samhällsekonomisk forskning som flyktingrättsliga internationella rön. Därför anser FARR att detta är något som ska fortsättas med.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
CSN
RFSL


#Blogg100
58/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: