tisdag, maj 03, 2016

Remissvar från CSN

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av CSNs remissvar.

CSN skriver i sitt remissvar angående det nya lagförslaget att färre kommer beviljas studiestöd och hemutrustningslån.

En tillfällig lag om tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer innebära ökade kostnader för CSN; främst för att anpassa systemstödet till de nya bestämmelserna men också för att en person som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd kommer generera fler ärenden på CSN än tidigare.

När fler personer får tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer det sannolikt leda till färre återbetalningar av studielån och hemutrustningslån. En försämrad återbetalning av studielån kommer leda till att fler studielån avskrivs.

Då permanent uppehållstillstånd är kopplat till arbete kommer antagligen färre personer satsa på utbildning trots att studier kan vara det bästa valet för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

I det nya lagförslaget är det oklart för de studerande om de kommer ha rätt till studiestöd när det tidsbegränsade tillståndet tar slut, vilket kan leda till att färre vill studera i och med oklarhet kring finansiering Många kommer antagligen välja bort längre utbildningar då de inte vet hur länge de kan stanna.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
RFSL


#Blogg100
58/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: