onsdag, maj 04, 2016

Remissvar från RFSL

Välkommen till RemissBloggen

Varje dag sedan 8 april har Folkkampanj för asylrätt lagt upp sammanfattningar av de remissvar som kommit in på regeringens förslag om ny asyllag. Här är deras sammanfattning av RFSLs remissvar.

RFSL anser att kategorin ”övrigt skyddsbehövande” inte borde tas bort, då människor som hamnar under den kategorin fortfarande har skäl till uppehållstillstånd, t.ex. har många hbtq-personer tidigare fått uppehållstillstånd under övrigt skyddsbehövande.

Med temporära uppehållstillstånd förutsätter man att den personen flyr från något som är övergående, vilket i de flesta fall inte stämmer. ”Den stora majoriteten av asylsökande som flyr förföljelse på grund av könsuttryck, identitet eller sexuell läggning, kommer från länder där såväl lagstiftningen och myndigheterna som privatpersoner begår förföljelse, övergrepp och tortyr mot hbtq-personer och personer som uppfattas vara hbtq-personer. Situationen i de ursprungsländer som hbtq-flyktingar flyr från kommer inte att förbättras inom en ett-, tre- eller femårsperiod och det kan fortfarande inte förväntas att den asylsökande själv ska avstå sin identitet för att undgå förföljelse.”

De kritiserar även att det kommer gå så enorma resurser åt omprövningar av de tillfälliga uppehållstillstånden samt den ovissheten som kommer med att bara få temporära uppehållstillstånd för personen i fråga.

Läs även de andra remissvaren
UNHCR
Svenska kyrkan
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Läkare i världen
UNICEF
Arbetsförmedlingen
TCO
Rädda Barnen
Migrationsverket
SST
Domstolsverket
FARR
CSN


#Blogg100
59/100

Modo vårt Hjärtelag
Sverigedemokraterna ur Riksdagen - Ja tack
Free Dawit Isaak

Inga kommentarer: